***دوره فشرده آزمون ept اسفند ٩٧ + حل تست*** اطلاعات بیشتر
Toggle Bar

سوالات آزمون EPT تیر ۹۶ - تشریحی

در این مطلب تعدادی از سوالات بخش گرامر آزمون EPT (ای پی تی) تیر ماه ۹۶ با پاسخ کاملا تشریحی برای شما داوطلبان عزیز آزمون زبان دانشگاه آزاد آماده کرده ایم.

در ادامه همراه ما باشید.

12 مرداد 1396 0 comment
(9 رای‌ها)
  • اندازه قلم

تست: سوالات بخش گرامر آزمون EPT نوبت تیر ماه ۹۶

 

28. It is always difficult(1) to get used to sleeping(2) on the floor after having(3) a soft comfortable bed to lay on(4).

36. Although(1) I can’t help admiring(2) the man’s courage, but(3) I do not approve of(4) his methods.

37. After the three-hour practice(1) under the brutal sun, the team shower,(2) change into their street clothes, and heading(3) to their air-conditioned homes(4).

55. The findings which(1) appear in the September issue of the journal Learning and Memory, have(2) practical implications for many people, from(3) students doing multiple-choice tests to elderly people confuse(4) their medicine.

 

۲۸. پاسخ گزینۀ ۴ است.

فعل lie به معنی «دراز کشیدن» بوده و یک فعل بی‌ قاعده است. شکل گذشتۀ آن lay و قسمت سوم آن lain است. در گزینۀ ۴، برای بیان هدف به مصدر با to ( to lie) نیاز داریم (بخش ۹ کتاب Fast Grammar) و استفاده از lay نادرست است (بخش ۱۵، صفحۀ ۱۶۲ کتاب Fast Grammar).

دقت کنید که بعد از get used to «عادت کردن به» به اسم/ اسم مصدر نیاز داریم و کاربرد اسم مصدر sleeping در گزینۀ ۲ صحیح است (بخش ۱۵، ص ۱۶۰ کتاب Fast Grammar).

ترجمه: «بعد از داشتن یک تخت راحت برای دراز کشیدن، عادت کردن به خوابیدن روی کف اتاق همواره دشوار است.»

۳۶. پاسخ گزینۀ ۳ است.

همانطور كه در صفحۀ ٣٣ کتاب Fast Grammar نیز اشاره شده، به همراه although و (even) though هرگز نمی‌ توان از but استفاده کرد. بنابراین، پاسخ گزینۀ ٣ است و but بایستی از جمله حذف شود. (مشابه این تست را در آزمون‌ های EPT آذر ٩٥ و خرداد ٩٦ نیز داشتیم).

در گزینۀ ٢، بعد از عبارت فعلی can’t help «توانایی کنترل ... را نداشتن» به‌درستی از اسم مصدر admiring استفاده شده است (بخش ۹، صفحۀ ٩٧ کتاب Fast Grammar).

گزینۀ ٤ نیز صحیح است. approve of «تأیید کردن» (صفحۀ ٩٨ کتاب گرامر جامع آزمون های زبان).

مژده به همه داوطلبان آزمون های MHLE ،MSRT ،EPT: دوره ۳ روزه ویژه آزمون های MHLE ،MSRT ،EPT در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تهران برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

۳۷. پاسخ گزینۀ ۳ است.

گزینۀ ١ صحیح است؛ زیرا همانطور كه در نکتۀ تستی صفحۀ ٧٩ کتاب Fast Grammar نیز اشاره شده، در صفت‌ های مرکبی که در آنها از عدد استفاده شده، بایستی تنها از شکل مفرد اسم (اینجا hour) استفاده شود. با توجه به استفاده از and در قسمت دوم جمله، بعد از آن (در گزینۀ ٣) به فعل نیاز داریم؛ ولی heading فعل‌ واره (بخش ۳ کتاب) است و نمی‌ تواند نقش فعل را به عهده بگیرد. در نتیجه، بجای heading بایستی از فعل headed استفاده شود (بخش ۷، صفحۀ ۷۲ کتاب گرامر جامع آزمون های زبان).

گزینۀ ١ صحیح است و برای زمان حال کامل has bought به‌ درستی از قید recently «اخیراً» استفاده شده است (بخش ۹، صفحۀ ۱۱۱ کتاب گرامر جامع آزمون های زبان).

۵۵. پاسخ گزینۀ ۴ است.
در این تست با دو جمله‌ واره مواجهیم؛ findings فاعل جمله‌ وارۀ اول و have فعل آن است. جمله‌ وارۀ دوم یک جمله‌ وارۀ وصفی است که در آن which ضمیر موصولی و هم‌ زمان فاعل جمله‌ واره است؛ appear هم فعل جمله‌ وارۀ وصفی است (بخش ۴، درس ۴ کتاب گرامر جامع آزمون های زبان).

گزینۀ ١ صحیح است؛ زیرا مرجع ضمیر موصولی (findings) غیر جاندار است.

گزینۀ ٢ نیز فعل جمع جمله‌ وارۀ اصلی و صحیح است؛ زیرا مرجع آن (findings) جمع است.

اصطلاح from... to... به معنی «از ... (گرفته) تا ...» بوده و گزینۀ ٣ نیز صحیح است (بخش ۱۳).

گزینۀ ٤ نادرست است؛ زیرا در جمله تنها یک ربط‌ دهنده (which) داریم؛ پس فقط به دو جمله‌ واره (دو فعل) نیاز داریم. در نتیجه، کاربرد فعل confuse نادرست است. برای اصلاح جمله، بایستی بجای confuse از فعل‌ وارۀ confusing استفاده شود (بخش ۳ کتاب گرامر جامع آزمون های زبان).

گروه آموزشی استاد مهرداد زنگیه‌ وندی
منبع پاسخ: کتاب گرامر جامع آزمون‌ های زبان Fast Grammar ویرایش دوم
برای دانلود رایگان یک فصل کتاب Fast Reading درک مطلب جـامع آزمـون‌ های زبان کلیک کنید.
برای دانلود رایگان بخشی از کتاب گرامر جامع آزمون‌ های زبان Fast Grammar ویرایش دوم کلیک کنید.

بانک سوالات آزمون‌ های EPT ادوار گذشته با پاسخ تشریحی Fast Bank EPT

لینک کوتاه مطلب سوالات آزمون EPT تیر ۹۶ - تشریحی: http://ept.fastzaban.com/ept-tashrihi/ept-tir-tashrihi.html

کانال آموزش نکات آزمون‌های تخصصی فست زبان: https://t.me/fastzaban
فروم تخصصی آزمون‌های زبان: http://forum.fastzaban.com

 

 

نظر دادن

FastZaban گروه آموزشی استاد مهرداد زنگیه وندی

تماس باما

کرمانشاه - بلوار طاق بستان
آقای مرادی - 09031250642 :فقط برای خرید بسته‌ها (برای مشاوره و غیره ایمیل بزنید)