***دوره حرفه‌ای ویدیویی آموزش گرامر، درک مطلب و کلوزتست استاد مهرداد زنگیه وندی*** اطلاعات بیشتر
Toggle Bar

آزمون EPT بهمن ماه ۹۵ تشریحی - درک مطلب

در این مطلب نمونه سوالات آزمون زبان EPT را با پاسخ کاملا تشریحی و ارایه نکات منحصر بفرد برای پاسخگویی هر چه بهتر به سوالات برای شما آماده کردیم.
حتما این بخش را دنبال کنید چون همیشه در حال بروزرسانی می باشد.

03 خرداد 1396 0 comment
(1 رای)
  • اندازه قلم

تست: درک مطلب آزمون‌ EPT بهمن ماه ۹۵ با پاسخ تشریحی

Passage 2

     A climax community is one that has reached the stable stage. When extensive and well defined, the climax community is called a biome. Examples are tundra, grassland, desert, and the deciduous, coniferous, and tropical rain forests. Stability is attained through a process known as succession, whereby relatively simple communities are replaced by those more complex. Thus, on a lakefront, grass may invade a build-up of sand. Humus formed by the grass then gives root to oaks and pines and lesser vegetation, which displaces the grass and forms a further altered humus. That soil eventually nourishes maple and beech trees, which gradually crowd out the pines and oaks and form a climax community. In addition to trees, each successive community harbors many other life forms, with the greatest diversity populating the climax community.
     The early 20th-century belief that the climax community could endure indefinitely is now rejected because climatic stability cannot be assumed over long periods of time. Nonclimatic factors, such as soil limitation, can influence the rate of development. It is also clear that stable climax communities in most areas can coexist with human pressures on the ecosystem, such as deforestation, grazing, and urbanization. Polyclimax theories stress that plant development does not follow predictable outlines and that the evolution of ecosystems is subject to many variables.
 
 لغات دشوار متن ۲:

پایدار ماندن؛ تحمل کردن

endure

اوج، فراز؛ قله؛ نقطۀ عطف

climax

رد کردن، نپذیرفتن؛ طرد کردن

reject

ثابت، باثبات؛ محکم؛ کم‌نوسان

stable

محدودیت؛ محدودسازی؛ کاستی

limitation

گسترده، پهناور؛ فراوان؛ مفصل

extensive

اثر، تأثیر؛ نفوذ

influence

بدست آوردن، کسب کردن

attain

قابل پیش‌بینی؛ قابل پیش‌گویی

predictable

جانشینی؛ توالی، سلسله

succession

تکامل، تغییر تدریجی؛ تحول

evolution

حمله کردن، هجوم بردن

invade

پیچیده، بغرنج؛ مرکب، مختلط

complex

جایگزین شدن؛ جابجا کردن

displace

صادر کردن؛ فرستادن

export

تغییریافته، عوض‌شده

altered

پناه دادن؛ پناه گرفتن؛ حفظ کردن

shelter

درنهایت؛ سرانجام؛ بالاخره

eventually

جایگزین کردن/ شدن

replace

تغذیه کردن؛ پروردن

nourish

پنهان کردن/ شدن؛ پوشاندن

hide

تنوع، گوناگونی؛ تفاوت

diversity

76. Paragraph 1 mainly discusses how ............... .
1) climax communities support vegetation

2) important climax communities are
3) climax communities are formed
4) complex climax communities are

77. The word “whereby” in line 4 refers to ................... .
1) process

2) biome
3) stability
4) community

78. The word “harbors” in line 10 is closest in meaning to ............... .
1) exports

2) shelters
3) replaces
4) hides

79. It can be inferred from paragraph 2 that nonclimatic factors ................ .
1) formed the core of the early-20 century theories

2) stop the development of climax communities
3) have both human and natural origins
4) are rejected by polyclimax theories

80. The phrase ‘‘subject to” in line 18 is closest in meaning to ................ .
1) included in

2) driven by
3) prepared for
4) influenced by

٧٦. گزینۀ ٢ پاسخ صحیح است.

پاراگراف اول بیشتر دربارۀ زیستگاه‌ های گیاهی پیشرفتۀ مهم است. بنابراین، بهترین پاسخ گزینۀ ٢ است (توضیحات بیشتر در بخش ۲ کتاب Fast Reading).


٧٧. گزینۀ ١  پاسخ صحیح است.

این سؤال در ارتباط با مرجع کلمۀ whereby است. برای یافتن پاسخ، بایستی به کمی قبل‌ تر مراجعه کرده و با جایگذاری گزینه‌ ها در متن، گزینۀ مناسب را انتخاب کنیم. whereby به succession «جانشینی، توالی» رجوع می‌ کند (توضیحات بیشتر در بخش ٤ کتاب Fast Reading).


٧٨. گزینۀ ٢ پاسخ صحیح است.

harbor به معنی «پناه دادن؛ داشتن» است و نزدیک‌ ترین کلمه به آن shelter است.
توجه: در پاسخ کلیدی منتشر شده برای آزمون، گزینۀ ٣ به‌ عنوان پاسخ سؤال درج شده که صحیح نیست.

٧٩. گزینۀ ١ پاسخ صحیح است.

بخاطر استفاده از کلمۀ infer «استنباط کردن، نتیجه‌ گیری کردن» در صورت سؤال، متوجه می‌ شویم که پاسخ این سؤال از طریق برداشت و نتیجه‌ گیری از متن بدست می‌ آید. سؤال از ما می‌ خواهد از پاراگراف دوم، در مورد عوامل غیر اقلیمی، گزینۀ صحیح را انتخاب کنیم. با توجه به خط اول پاراگراف دوم که به بحث‌ های اوایل قرن بیستم اشاره می‌ کند، گزینۀ ١ صحیح است (ر.ک. به بخش ٥ Fast Reading).

٨٠. گزینۀ ٤ پاسخ صحیح است.

اصطلاح subject to به معنی «در معرضِ؛ مستعدِ» است. بنابراین، بهترین پاسخ گزینۀ ٤ است.

 با احترام      
گروه آموزشی استاد مهرداد زنگیه وندی
منبع پاسخ: کتاب درک مطلب جامع آزمون‌ های زبان Fast Reading
برای دانلود رایگان یک فصل کتاب Fast Reading درک مطلب جـامع آزمـون‌ های زبان ویرایش دوم کلیک کنید.
برای دانلود رایگان بخشی از کتاب گرامر جامع آزمون‌ های زبان ویرایش دوم Fast Grammar کلیک کنید.
بانک سوالات آزمون‌های EPT ادوار گذشته با پاسخ تشریحی Fast Bank EPT

کانال آموزش نکات آزمون‌های تخصصی فست زبان: https://t.me/fastzaban
فروم تخصصی آزمون‌های زبان: http://forum.fastzaban.com

 

نظر دادن

FastZaban گروه آموزشی استاد مهرداد زنگیه وندی

تماس باما

کرمانشاه - بلوار طاق بستان
آقای مرادی - 09031250642 :فقط برای خرید بسته‌ها (برای مشاوره و غیره ایمیل بزنید)