***دوره حرفه‌ای ویدیویی آموزش گرامر، درک مطلب و کلوزتست استاد مهرداد زنگیه وندی*** اطلاعات بیشتر
Toggle Bar

نکات کاربردی و مهم آزمون های زبان

در این مقاله قصد داریم مهم ترین مباحث آزمون های تخصصی از جمله آزمون MSRT، آزمون EPT، تافل، MHLE، آیلتس و ارشد و دکتری را ذکر کنیم.
با فست آموز همراه باشید.

30 -3443 0 comment
(0 رای‌ها)
 • اندازه قلم
مباحثی که مهم‌ ترین بخش های آزمون‌ ها هستند و به اصطلاح بیشتر سوالات آزمون از این مباحث هستند را با استناد بر کتاب گرامر جامع آزمون های زبان
Fast Grammar برای شما استخراج کرده ایم.
۱.
 • قسمت در آزمون همۀ بخش‌ ها
 • جداول صفحات ۴ و ۵
 • توجه کنید که اسامی غیرقابل شمارش صفحۀ ۳ را فقط روزنامه‌ وار مطالعه کنید؛ نیازی به حفظ کردن نیست...
 • information و news جزو اسامی غیرقابل شمارش مهم هستند.
 • fish دارای شکل مفرد و جمع یکسانی است.
۲.
 • کادرهای صفحۀ‌ ۱۱
 • موارد استفاده از حرف تعریف the: نکات ۱، ۳، ۴، ۶ و ۷ مهم‌ تر هستند.
 • قوانین و استثناء های خاص ص ۱۶ را فقط روزنامه‌ وار مطالعه کنید؛ نیازی به حفظ کردن نیست...
 • موارد عدم استفاده از حروف تعریف: صفحه ۱۶- نکتۀ ۱ مهم‌تر است.
 • کادر صفحۀ‌ ۲۲ کتاب Fast Grammar
۳.
 • مفهوم «مفعول حرف اضافه» به‌وفور در انواع سؤالات و برای پیدا کردن فاعل بطور صحیح، کاربرد دارد (صفحۀ ۲۳).
 • بدل و وجه‌ های وصفی
 • به مفهوم و تعریف «فعل‌ واره» دقت کنید و در حذف گزینه‌ ها از آن استفاده کنید.
۴.
 • به کاربرد حروف ربط هم‌ پایه (fanboys) دقت کنید:
 • این کلمات هرگز در ابتدای جمله قرار نمی‌گیرند.
 • قبل از این کلمات همیشه از کاما استفاده می‌ شود.
۵.
 • نکتۀ مهم صفحه ۳۵ کتاب Fast Grammar
 • توجه بالای صفحه ۳۶
 • صفحه ۳۷
۶.
 • به نکتۀ تستی صفحۀ ۴۴ دقت کنید.
 • انواع جمله‌واره‌ها و جمله‌واره‌های قیدی و وصفی کوتاه‌شده را به‌خوبی مطالعه کنید.
۷.
 • درس سوم از بخش پنجم همواره از مباحث بسیار مهم آزمون‌ هاست.
 • نکات و الگوهای صفحات ۶۴ و ۶۵ همواره و بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آزمون‌ ها مورد سؤال واقع می‌ شوند.
۸.
 • نکتۀ شمارۀ ۲ صفحۀ ۶۸، و نکتۀ شمارۀ ۲ صفحۀ ۶۹ جزو مباحث مهم‌ تر بخش ششم هستند.
 • کادر صفحۀ ۷۵ و نکات صفحۀ ۷۶ جزو مباحث مهم‌ تر بخش هفتم هستند.
 • صفحات ۸۲ و ۸۵ تا ۹۱ (صفت‌ ها و قیدهای تفضیلی و عالی) جزو مباحث مهم‌ تر بخش هشتم هستند.
۹.
 • از بخش نهم: صفحۀ ۹۴: نکات ۱، ۳ و ۵
قسمت (د) صفحۀ ۹۷
صفحۀ ۹۹ شمارۀ ۲
صفحۀ ۱۰۰ کتاب Fast Grammar
صفحۀ ۱۰۱ نکات ۵، ۶ و ۸
۱۰.
 • زمان‌ های حال ساده، حال کامل و کاربرد زمان گذشته با گذشتۀ کامل
 • کادرهای صفحات ۱۰۹ و ۱۱۰
۱۱.
 • جدول ص ۱۱۷
۱۲.
 • جدول ص ۱۱۹ کتاب Fast Grammar
 ۱۳.
 • بخش ۱۴ بسیار بسیار مهم هستند.
 ۱۴.
 • بخش ۱۵ را با دقت مطالعه کنید.
۱۵.
 • جملات و ساختارهای شرطی نوع اول و نوع دوم و زمان‌ های مورداستفاده در آنها جزو مباحث مهم‌ تر بخش شانزدهم هستند. همچنین، در شرطی نوع دوم برای فعل be، در همۀ صیغه‌ها از were استفاده می‌ شود.
دقت داشته باشید این مباحث جزو پر تکرارترین مباحثی هستند که در آزمون ها مورد سوال قرار می‌ گیرند، پس حتما با دقت بیشتر این مباحث را مطالعه کنید. 
منبع این مقاله: کتاب گرامر جامع آزمون‌ های زبان Fast Grammar

 
کانال آموزش نکات آزمون‌های تخصصی زبان: https://t.me/fastzaban
فروم تخصصی آزمون‌های زبان: http://forum.fastzaban.com

نظر دادن

FastZaban گروه آموزشی استاد مهرداد زنگیه وندی

تماس باما

کرمانشاه - بلوار طاق بستان
آقای مرادی - 09031250642 :فقط برای خرید بسته‌ها (برای مشاوره و غیره ایمیل بزنید)